uzhok
Ladder
Recent General
Rating1031.57
Record5-4 (0.556)
CPG RankUnknown
Peak Rating1047.87
Best Win Streak3
match history:
WinnerLoserGame LengthGame Date
sw1sheruzhok0:05:172017-07-21 12:06:44
uzhoksarfus0:03:032017-07-15 12:45:09
uzhokdarkenciel0:08:452017-07-14 10:17:47
misterjudasuzhok0:10:332017-07-10 10:41:59
darkencieluzhok0:19:482017-07-08 03:28:49
grincherzuzhok0:07:412017-07-08 00:14:21
uzhokamoore3270:12:272017-07-08 00:06:22
uzhokcastingspirals0:14:112017-07-06 23:49:24
uzhokserpounce0:09:162017-07-04 03:47:47
fearmemberuzhok0:09:172017-06-30 03:55:20
uzhokhempmind0:16:472017-06-30 02:49:21
uzhoksolafid0:06:552017-06-29 04:39:22
solafiduzhok0:01:052017-06-29 03:41:23
redigouzhok0:07:462017-06-24 12:37:29
uzhokf8d0:01:142017-06-24 11:38:06
frostweaveruzhok0:12:432017-06-24 03:03:28
blacknight69uzhok0:11:522017-06-23 19:03:30
uzhokalphabetboy0:07:522017-06-22 20:31:03
hsukuuzhok0:16:092017-06-22 19:34:37
uzhokpowinthekissa0:12:052017-06-22 05:26:23
trulsteruzhok0:10:212017-06-21 22:13:48
uzhokfreud0:23:232017-06-21 22:01:55
uzhokfreud0:05:232017-06-20 01:45:23
powinthekissauzhok0:07:412017-06-15 22:38:08
bluecatuzhok0:36:282017-06-14 03:25:39
uzhokultrakyu0:09:012017-06-12 23:28:49
uzhokasamia0:07:362017-06-12 05:50:53
uzhokmartinlutherking0:08:452017-05-08 10:59:17
yanmixanuzhok0:09:492017-05-06 09:09:33
uzhokdeathsadvocate0:05:522017-05-05 13:01:50
zayneuzhok0:13:512017-05-05 12:46:35
killooouzhok0:12:492017-05-05 06:05:46
1pancakessuzhok0:06:172017-05-05 05:27:09
vengefuluzhok0:03:212017-05-05 04:35:38
humancalcuzhok0:15:462017-05-03 19:13:42
sibonzuzhok0:07:322017-04-30 12:54:58
uzhokgrifter0:06:312017-04-29 23:01:43
andrestcguzhok0:16:522017-04-25 02:17:56
voidvectoruzhok0:08:422017-04-19 22:42:37
freuduzhok0:05:512017-04-19 05:37:00
uzhokoranos0:08:182017-04-19 01:45:12
uzhoknabaxxen0:11:372017-03-27 21:39:49
avisjuzhok0:05:102017-01-06 03:07:16
neycuzhok0:09:182017-01-05 19:25:46
derenashuzhok0:13:122016-12-29 13:28:27
dolusebuzhok0:15:092016-12-23 02:24:16
dragallburguzhok0:06:432016-12-22 16:48:10
toxicmonkeyuzhok0:15:462016-12-20 23:35:06
sonofkorhaluzhok0:15:022016-12-19 21:43:55
eyehaveyouuzhok0:12:442016-12-14 11:12:19