uzhok
Ladder
Recent General
Rating1046.3
Record5-3 (0.625)
CPG RankUnknown
Peak Rating1046.3
Best Win Streak2
match history:
WinnerLoserGame LengthGame Date
hsukuuzhok0:16:092017-06-22 19:34:37
uzhokpowinthekissa0:12:052017-06-22 05:26:23
trulsteruzhok0:10:212017-06-21 22:13:48
uzhokfreud0:23:232017-06-21 22:01:55
uzhokfreud0:05:232017-06-20 01:45:23
powinthekissauzhok0:07:412017-06-15 22:38:08
bluecatuzhok0:36:282017-06-14 03:25:39
uzhokultrakyu0:09:012017-06-12 23:28:49
uzhokasamia0:07:362017-06-12 05:50:53
uzhokmartinlutherking0:08:452017-05-08 10:59:17
yanmixanuzhok0:09:492017-05-06 09:09:33
uzhokdeathsadvocate0:05:522017-05-05 13:01:50
zayneuzhok0:13:512017-05-05 12:46:35
killooouzhok0:12:492017-05-05 06:05:46
1pancakessuzhok0:06:172017-05-05 05:27:09
vengefuluzhok0:03:212017-05-05 04:35:38
humancalcuzhok0:15:462017-05-03 19:13:42
sibonzuzhok0:07:322017-04-30 12:54:58
uzhokgrifter0:06:312017-04-29 23:01:43
andrestcguzhok0:16:522017-04-25 02:17:56
voidvectoruzhok0:08:422017-04-19 22:42:37
freuduzhok0:05:512017-04-19 05:37:00
uzhokoranos0:08:182017-04-19 01:45:12
uzhoknabaxxen0:11:372017-03-27 21:39:49
avisjuzhok0:05:102017-01-06 03:07:16
neycuzhok0:09:182017-01-05 19:25:46
derenashuzhok0:13:122016-12-29 13:28:27
dolusebuzhok0:15:092016-12-23 02:24:16
dragallburguzhok0:06:432016-12-22 16:48:10
toxicmonkeyuzhok0:15:462016-12-20 23:35:06
sonofkorhaluzhok0:15:022016-12-19 21:43:55
eyehaveyouuzhok0:12:442016-12-14 11:12:19