redigo
Ladder
Recent General
Rating1076.82
Record118-91 (0.565)
CPG RankS#60
Peak Rating1339.41
Best Win Streak8
match history:
WinnerLoserGame LengthGame Date
redigonemixer0:09:022017-06-24 14:01:52
coolinredigo0:04:262017-06-24 13:52:36
hempmindredigo0:03:522017-06-24 13:47:26
pseudolukianredigo0:17:292017-06-24 13:43:21
rhacker93redigo0:05:532017-06-24 13:25:39
coolinredigo0:16:252017-06-24 13:18:53
redigosakura8407070:05:222017-06-24 13:02:14
redigoiamthereign0:08:032017-06-24 12:55:23
redigonemixer0:08:552017-06-24 12:46:53
redigouzhok0:07:462017-06-24 12:37:29
nounverberredigo0:06:172017-06-24 11:21:41
redigolycan0s0:07:312017-06-24 10:57:19
aelondirredigo0:05:402017-06-24 10:49:21
redigobielv0:06:422017-06-24 10:26:57
redigoiamthereign0:07:512017-06-24 10:19:53
bielvredigo0:05:162017-06-24 10:08:35
redigoelemosin0:08:252017-06-24 10:01:54
hylinaeredigo0:13:382017-06-23 16:02:06
3b3alredigo0:09:162017-06-23 14:26:18
sticksredigo0:08:192017-06-23 14:16:24
redigothechosenlion0:05:562017-06-23 12:07:33
redigotaki800:10:112017-06-23 11:42:28
antox1credigo0:09:142017-06-23 11:32:02
stackredigo0:05:322017-06-23 11:22:34
redigogoza0:06:562017-06-23 11:16:40
zoltharredigo0:16:562017-06-23 11:09:31
improbableblobredigo0:07:282017-06-23 10:47:22
redigogoza0:10:482017-06-23 10:39:40
mardekiumredigo0:04:452017-06-23 09:03:49
phaederkielredigo0:05:552017-06-23 08:57:38
ponyofdeathredigo0:08:432017-06-22 16:42:48
redigoantox1c0:19:362017-06-22 11:06:30
stackredigo0:06:182017-06-22 10:45:10
tyrfing214redigo0:04:412017-06-22 10:38:33
redigowhitewinterwizard0:09:172017-06-22 09:15:01
redigopachelbel0:08:122017-06-22 08:55:40
redigoneryth0:09:572017-06-22 08:40:47
christmascheerredigo0:05:452017-06-21 14:55:32
boomayeredigo0:04:442017-06-21 14:49:04
redigowursel0:06:002017-06-21 12:56:49
redigospikesby0:06:402017-06-21 09:42:33
bielvredigo0:04:362017-06-21 09:35:39
sizuneredigo0:02:242017-06-21 09:30:32
thezohanredigo0:03:412017-06-21 09:27:49
redigostynx0:08:432017-06-21 09:22:51
thezohanredigo0:10:262017-06-21 09:13:27
bielvredigo0:05:552017-06-21 08:59:13
redigobubblingbeebles0:11:542017-06-20 18:40:18
redigonotips4arcanysts0:08:302017-06-20 15:55:30
redigosticks0:16:152017-06-20 15:44:41
redigodark974mitch0:18:142017-06-20 14:06:11
boomayeredigo0:10:062017-06-20 13:45:11
redigonounverber0:11:312017-06-20 12:17:20
meziljieredigo0:02:362017-06-20 12:05:38
hempmindredigo0:04:102017-06-20 12:02:51
redigonignig0:08:382017-06-20 11:25:33
redigokagelycan0:09:512017-06-20 10:19:41
redigostynx0:10:182017-06-20 09:43:36
babadookredigo0:07:092017-06-20 09:32:59
redigopoutre0:14:222017-06-20 09:19:30
redigo3b3al0:14:282017-06-20 08:29:41
redigojustconcedebro0:09:182017-06-19 10:36:33
redigothezohan0:06:372017-06-19 09:25:13
redigothewriter0:11:222017-06-19 09:13:56
redigothezohan0:09:482017-06-19 08:33:02
velocirabbitredigo0:08:042017-06-19 08:22:28
redigoirishbastard0:11:432017-06-18 17:21:47
redigosibon0:05:392017-06-18 16:22:57
sizuneredigo0:10:322017-06-18 16:16:00
flowjobredigo0:06:042017-06-18 16:04:57
redigoelemosin0:17:152017-06-18 15:51:58
redigogrimmoverloard0:11:442017-06-18 14:03:06
powinthekissaredigo0:07:062017-06-18 13:49:55
redigorawwr0:05:432017-06-18 09:31:15
soulcosmosredigo0:08:202017-06-18 09:23:40
psycho1000redigo0:04:552017-06-18 09:14:16
stynxredigo0:06:182017-06-18 09:08:12
redigojustconcedebro0:01:132017-06-18 09:01:32
redigopsycho10000:04:552017-06-18 08:59:45
stynxredigo0:12:012017-06-18 08:53:37
redigonikyun0:05:572017-06-17 22:40:46
redigostanleywhite0:06:372017-06-17 22:08:16
redigoimprobableblob0:01:102017-06-17 21:58:56
boomayeredigo0:12:272017-06-17 21:50:28
redigopowinthekissa0:03:392017-06-17 21:37:06
redigomrmana30:01:512017-06-17 20:49:41
redigosibon0:01:562017-06-17 20:47:06
redigodooooom0:06:052017-06-17 17:08:19
castingspiralsredigo0:08:172017-06-17 17:01:00
elemosinredigo0:10:512017-06-17 16:52:28
redigothisgamesuxbutts0:12:562017-06-17 15:01:21
redigomrgecko0:16:192017-06-17 14:44:33
redigofdanforth0:09:042017-06-17 14:27:56
redigoicarusfell0:08:052017-06-17 14:17:15
redigoroushan0:10:202017-06-17 09:12:46
redigocoolin0:08:262017-06-17 08:57:57
redigojogdahai0:10:172017-06-16 14:24:29
redigopandacriminal0:11:572017-06-16 14:00:15
seanr0xredigo0:07:592017-06-16 13:48:02
un7redigo0:05:392017-06-16 13:37:47