iozstal
Ladder
Recent General
Rating1241.83
Record37-35 (0.514)
CPG RankUnknown
Peak Rating1291.81
Best Win Streak9
match history:
WinnerLoserGame LengthGame Date
vengefuliozstal0:07:212017-07-21 07:57:30
vengefuliozstal0:04:572017-07-21 07:30:13
frostweaveriozstal0:08:292017-07-21 04:32:21
childishdanbinoiozstal0:04:442017-07-21 04:02:52
iozstalcastingspirals0:06:422017-07-21 03:09:10
iozstalmetagameface0:10:252017-07-20 23:19:42
iozstalmisterjudas0:11:012017-07-20 22:39:27
grinchiozstal0:08:172017-07-20 22:03:41
iozstalsticks0:07:182017-07-20 21:53:16
iozstalkogoga0:08:262017-07-20 21:06:54
iozstalrhacker930:11:392017-07-20 04:19:38
iozstalnovaic0:06:252017-07-20 03:11:52
iozstaloranos0:11:352017-07-20 01:29:17
iozstalcreepmedown0:08:072017-07-19 19:28:38
iozstalmagentasun0:08:472017-07-19 08:49:34
iozstalultrakyu0:10:272017-07-19 08:04:04
iozstalsfrog0:03:512017-07-19 07:51:38
alphacenturyiozstal0:14:062017-07-19 05:58:58
iozstalrhacker930:16:082017-07-19 05:04:41
iozstalsupernesic0:09:242017-07-18 08:09:50
mechan1xiozstal0:06:552017-07-18 07:42:14
iozstaldracomoriarty0:11:582017-07-18 07:35:03
fearmemberiozstal0:05:242017-07-18 07:22:40
iozstalsupernesic0:07:532017-07-18 07:16:48
iozstalfearmember0:00:432017-07-18 07:01:06
iozstalfearmember0:03:292017-07-18 06:21:51
ultrakyuiozstal0:10:202017-07-18 04:40:15
buyingcoatsiozstal0:06:122017-07-18 03:46:20
mrplehiozstal0:03:142017-07-18 03:38:46
iozstalhwan0:07:362017-07-18 01:55:08
iozstaltrulster0:07:552017-07-18 01:00:44
mechan1xiozstal0:09:152017-07-17 06:10:56
givemethesucciozstal0:01:042017-07-17 05:58:29
vengefuliozstal0:06:072017-07-17 05:14:33
iozstalmetagameface0:19:052017-07-16 07:54:57
vengefuliozstal0:04:292017-07-16 06:04:02
ultrakyuiozstal0:16:202017-07-16 05:58:12
iozstalwhoshim0:11:222017-07-16 04:41:36
excogitatoriozstal0:07:012017-07-16 03:27:36
metagamefaceiozstal0:12:172017-07-16 02:11:47
iozstalcreepmedown0:16:362017-07-15 23:12:15
smarmyiozstal0:06:592017-07-14 20:27:47
hempmindiozstal0:08:182017-07-13 10:57:05
tusindfrydiozstal0:13:052017-07-13 10:05:08
mechan1xiozstal0:08:122017-07-13 08:28:36
iozstalggeo0:11:082017-07-13 08:11:35
fearmemberiozstal0:06:252017-07-13 07:18:31
iozstalnovaic0:13:392017-07-13 05:38:44
iozstaloranos0:11:462017-07-12 16:39:25
vengefuliozstal0:04:332017-07-12 06:59:29
iozstaldragall0:07:252017-07-11 05:04:05
raikayiozstal0:08:592017-07-11 03:46:51
iozstalhempmind0:07:502017-07-11 02:54:20
castingspiralsiozstal0:10:242017-07-10 20:04:08
childishdanbinoiozstal0:12:042017-07-10 19:42:40
ifreetiozstal0:10:312017-07-10 19:28:28
iozstalicarusfell0:08:442017-07-10 18:54:44
icarusfelliozstal0:07:402017-07-10 05:44:38
iozstalzambodia0:16:312017-07-10 04:58:28
jimmykiozstal0:10:052017-07-09 22:05:16
iozstalicarusfell0:08:292017-07-09 21:42:24
ryuinkiozstal0:06:202017-07-09 19:51:49
iozstalcastingspirals0:08:392017-07-06 23:34:42
iozstalbosszx0070:06:102017-07-06 13:29:17
iozstaldyingday0:11:592017-07-06 12:31:04
iozstalhempmind0:06:102017-07-06 12:07:26
vengefuliozstal0:11:212017-07-06 06:06:00
iozstalserpounce0:18:352017-07-04 16:44:51
iozstalredigo0:09:052017-07-04 16:15:17
minmaxeriozstal0:12:122017-07-03 05:35:17
xhaiozstal0:07:332017-07-03 04:48:30
arkhanoliozstal0:13:012017-07-03 04:39:27
dragalliozstal0:06:572017-06-30 22:15:10
leisuiozstal0:08:362017-06-30 05:57:51
razorbladeiozstal0:07:302017-06-30 05:35:49
iozstalleisu0:09:262017-06-30 05:05:22
leisuiozstal0:07:122017-06-29 23:41:28
bladecrustaceaniozstal0:15:442017-06-29 22:30:30
kogogaiozstal0:16:172017-06-29 21:58:37
solafidiozstal0:08:362017-06-29 04:32:13
bladecrustaceaniozstal0:09:412017-06-29 01:57:23
iozstal1pancakess0:10:032017-06-29 00:02:28
iozstalmegurine0:12:272017-04-13 05:04:55
iozstalblacknight690:16:312017-04-13 04:16:28
iozstalcrankypanda0:07:492017-04-11 00:08:33
stiliaiozstal0:14:182017-04-08 20:24:22
iozstaleizel0:14:542017-04-08 20:07:12
iozstalhsuku0:12:042017-04-08 18:36:39
diesuxiozstal0:06:002017-04-08 16:27:41
johnsmithiozstal0:11:312017-04-08 15:23:35
alphacenturyiozstal0:06:572017-04-07 17:22:59
iozstaldiesux0:11:212017-04-07 17:11:48
grifteriozstal0:13:232017-04-07 16:45:34
dragallsteriozstal0:09:032017-04-07 16:31:36
iozstalh1d0:10:582017-04-07 16:22:13
powinthekissaiozstal0:25:372017-04-07 06:39:09
dragallburgiozstal0:04:532017-04-07 06:11:57
iozstalpowinthekissa0:11:302017-04-07 05:39:41
iozstaldeathsadvocate0:10:412017-04-07 04:07:59
deathsadvocateiozstal0:07:352017-04-07 03:44:16