goza
Ladder
Recent General
Rating1081.62
Record11-9 (0.550)
CPG RankUnknown
Peak Rating1081.62
Best Win Streak3
match history:
WinnerLoserGame LengthGame Date
gozavvvv0:05:012017-09-24 02:38:30
mekhar1goza0:11:412017-09-22 01:25:04
gozavvvv0:10:432017-09-22 00:57:52
blackmetallicgoza0:07:572017-09-21 01:11:41
gozaalothor0:09:352017-09-21 00:56:31
gozabubblingbeebles0:06:342017-09-21 00:45:49
seedygoza0:10:312017-09-20 11:01:09
gozabubblingbeebles0:07:592017-09-19 00:50:23
gozabubblingbeebles0:10:572017-09-19 00:34:26
megurinegoza0:04:422017-09-16 03:36:47
frostweavergoza0:09:552017-09-15 01:01:59
darkencielgoza0:14:082017-09-14 01:39:53
goza4mana77ohmahgooood0:06:182017-09-12 01:02:43
gozaeyehaveyou0:03:132017-09-12 00:56:10
gozacrankypanda0:08:102017-09-10 04:24:39
rhacker93goza0:06:532017-09-09 03:10:42
leisugoza0:08:442017-09-09 03:02:20
gozatheebbtide0:04:382017-09-04 01:59:22
hempmindgoza0:08:552017-09-03 05:54:59
gozasarfus0:04:522017-09-01 00:39:26
bhawbgoza0:10:132017-08-24 01:48:27
gozabennyboy101k0:07:072017-08-19 02:20:27
alphabetboygoza0:07:382017-08-18 01:26:20
gozafeidspar0:10:452017-08-15 01:31:50
eizelgoza0:04:212017-08-14 00:31:59
gozaryvirath0:02:162017-08-12 14:40:29
gozarusticdaman0:08:122017-08-12 14:37:56
apollotolbygoza0:09:512017-08-12 08:41:15
gozamekhar10:12:492017-08-11 01:43:09
mekhar1goza0:08:242017-08-11 01:01:58
gozabuyingcoats0:08:082017-08-07 01:39:27
gozajogdahai0:05:242017-08-06 06:26:44
goza7ky0:11:192017-08-03 01:08:41
nivvinationgoza0:08:162017-08-02 01:34:09
haragurogoza0:08:532017-08-01 01:48:06
powinthekissagoza0:12:322017-07-29 12:03:50
senfirongoza0:13:172017-07-28 01:51:44
headsmangoza0:12:522017-07-27 01:33:41
icarusfellgoza0:06:152017-07-27 00:46:46
gozaheadsman0:11:092017-07-27 00:38:08
duckbattgoza0:06:502017-07-26 01:12:50
mekhar1goza0:06:422017-07-26 00:42:47
gozarunker0:07:042017-07-24 10:45:26
shakaletsgoza0:04:482017-07-23 11:12:08
gozarusticdaman0:06:482017-07-22 01:00:05
trulstergoza0:13:422017-07-21 00:52:06
jesusmuzikgoza0:07:222017-07-20 01:18:11
gozadumboctopus0:09:592017-07-18 01:37:27
gozanelda0:07:072017-07-18 01:11:10
supernesicgoza0:15:562017-07-17 02:30:23
darkencielgoza0:06:352017-07-15 13:26:43
f8dgoza0:05:552017-07-15 00:42:18
novaicgoza0:09:472017-07-14 02:33:51
duckbattgoza0:11:292017-07-13 00:55:18
harpugoza0:05:332017-07-10 04:20:45
ryuinkgoza0:07:192017-07-09 03:57:30
evilroostergoza0:07:342017-07-09 03:40:31
grincherzgoza0:04:102017-07-08 01:10:31
mekhar1goza0:09:142017-07-07 01:23:26
dragallgoza0:05:292017-07-05 02:05:56
tasagoza0:03:042017-07-02 09:51:12
seedygoza0:06:112017-07-01 06:25:50
frostweavergoza0:11:422017-06-30 00:54:53
amoore327goza0:08:062017-06-29 00:53:40
joeydixiegoza0:08:022017-06-29 00:43:55
gozatrulster0:12:052017-06-28 10:58:43
duckbattgoza0:04:122017-06-27 00:22:08
bosszx007goza0:08:152017-06-25 05:53:22
tm25goza0:07:372017-06-24 01:25:59
redigogoza0:06:562017-06-23 11:16:40
jim9137goza0:07:482017-06-23 10:52:40
redigogoza0:10:482017-06-23 10:39:40
thetoymastergoza0:08:022017-06-21 08:20:41
gozafrostweaver0:08:002017-06-19 04:07:18
seedygoza0:07:162017-06-17 02:26:47
seedygoza0:04:432017-06-17 02:13:47
gozaf8d0:06:352017-06-15 11:29:27
gozadyingday0:05:352017-06-15 10:56:45
gozafreud0:07:102017-06-15 00:53:18
sfroggoza0:08:052017-06-14 08:22:30
gozapowinthekissa0:05:472017-06-14 00:30:56
gozabluecat0:08:552017-06-14 00:24:14
gozapowinthekissa0:12:012017-06-13 02:59:34
gozavengeful0:04:202017-06-12 03:56:29
gozapowinthekissa0:09:372017-06-12 02:04:44
jesusmuzikgoza0:06:172017-06-10 06:33:30
seedygoza0:04:392017-06-10 05:23:45
minmaxergoza0:11:412017-06-08 00:55:13
gozaalphabetboy0:08:292017-06-07 00:55:58
alphabetboygoza0:06:312017-06-05 01:10:55
seedygoza0:10:052017-06-04 07:38:59
gozatm250:11:152017-06-04 04:49:03
gozaduckbatt0:04:102017-06-03 02:58:02
sarfusgoza0:12:072017-05-25 00:18:21
1pancakessgoza0:13:052017-05-22 11:49:49
gozakillooo0:08:032017-05-19 11:39:34
redigogoza0:12:582017-05-17 08:18:17
gozayouarenosonofmine0:09:252017-05-16 00:30:59
gozaduckbatt0:03:532017-05-15 01:27:22
sylvermystgoza0:07:192017-05-12 07:40:55