exerio
Ladder
Recent General
Rating1103.22
Record18-18 (0.500)
CPG RankUnknown
Peak Rating1111.42
Best Win Streak4
match history:
WinnerLoserGame LengthGame Date
dragallexerio0:12:002017-09-23 17:54:56
exeriodarkenciel0:12:292017-09-23 12:47:51
exeriohsuku0:11:122017-09-21 14:30:46
exeriosticks0:10:472017-09-21 14:16:06
exeriozambodia0:14:292017-09-21 13:32:19
dyingdayexerio0:07:092017-09-21 13:16:07
exeriobosszx0090:06:272017-09-20 15:03:14
darkencielexerio0:22:492017-09-20 08:43:08
hsukuexerio0:05:432017-09-19 14:07:08
exeriomhero0:06:062017-09-18 14:10:26
exeriokire0:10:202017-09-16 18:31:55
exeriochildishdanbino0:02:262017-09-14 11:18:35
buyingcoatsexerio0:07:392017-09-13 16:04:54
exerionandak0:05:502017-09-13 15:50:34
deathsadvocateexerio0:07:022017-09-12 22:08:55
felfelexerio0:12:232017-09-11 19:57:47
childishdanbinoexerio0:07:232017-09-11 19:34:59
krilzexerio0:04:422017-09-11 18:48:59
exeriofelfel0:19:142017-09-11 13:54:31
blacknight69exerio0:04:222017-09-11 13:34:23
exerio1pancakess0:04:332017-09-11 12:41:41
jokerasylumexerio0:13:352017-09-11 12:15:48
exeriojokerasylum0:14:332017-09-11 11:46:04
felfelexerio0:06:182017-09-10 21:36:29
exeriofelfel0:10:572017-09-10 20:48:48
exeriokrilz0:07:422017-09-10 20:32:03
redigoexerio0:14:552017-09-10 11:55:51
krilzexerio0:16:422017-09-07 21:23:19
f8dexerio0:10:412017-09-07 12:06:09
exeriokire0:07:192017-09-07 08:29:08
exeriokrilz0:04:232017-09-06 20:41:49
exeriomunkbusiness0:11:172017-09-06 20:06:22
grinchexerio0:13:182017-09-03 22:31:51
grinchexerio0:04:342017-09-03 20:53:40
hectoringexerio0:06:572017-09-02 12:39:21
exerioharaguro0:00:142017-09-01 11:25:07
exerioredmana0:10:252017-08-28 16:17:24
meziljieexerio0:09:502017-08-19 22:56:26
freudexerio0:01:402017-08-18 16:42:26
freudexerio0:04:192017-08-18 15:58:43
exeriodarkenciel0:08:002017-08-18 09:03:12
exerioastherionx0:11:482017-08-17 22:29:43
exeriokogoga0:10:272017-08-17 17:13:46
dragallsterexerio0:09:392017-08-16 22:57:40
amoore327exerio0:07:572017-08-16 22:33:31
peachyplatypusexerio0:07:012017-08-16 22:11:43
exeriopowinthekissa0:10:142017-08-14 14:47:47
deathsadvocateexerio0:08:162017-08-13 22:35:10
exerioredigo0:03:572017-08-13 12:46:14
exerioseedy0:07:492017-08-12 07:12:03
sticksexerio0:12:292017-08-11 14:42:38
exeriorusticdaman0:14:462017-08-10 13:23:43
exeriosparrowkatana0:10:012017-08-10 11:24:22
hectoringexerio0:05:192017-08-10 11:13:41
trulsterexerio0:16:302017-08-09 16:35:12
tm25exerio0:06:432017-08-09 15:51:21
exeriokrilz0:06:422017-08-06 21:25:56
arkhanolexerio0:09:512017-08-05 20:40:22
novaicexerio0:07:272017-08-05 20:06:47
alphacenturyexerio0:04:152017-08-05 16:36:13
stiliaexerio0:06:492017-08-05 13:40:21
exeriomrwavey0:05:312017-08-05 13:25:00
exeriocold520:04:552017-08-05 13:09:31
novaicexerio0:07:032017-08-04 21:10:30
exerioproxn0:07:012017-08-04 11:38:44
dumboctopusexerio0:10:432017-08-04 11:24:25
mrwaveyexerio0:15:452017-08-04 08:02:05
exeriohumancalc0:04:392017-08-03 20:54:53
exeriokrilz0:07:132017-08-03 20:22:26
exeriof8d0:13:102017-08-03 12:03:17
proxnexerio0:09:542017-08-03 10:07:39
stiliaexerio0:08:492017-08-03 09:57:28
powinthekissaexerio0:11:352017-07-31 16:25:01
exeriomisterjudas0:05:342017-07-31 16:04:29
hsukuexerio0:05:482017-07-31 15:51:53
exerioholybacon0:06:202017-07-31 10:54:43
runkerexerio0:04:422017-07-31 09:19:54
exerioredigo0:07:352017-07-30 14:12:41
exeriostilia0:11:382017-07-30 13:57:14
bubblingbeeblesexerio0:08:092017-07-30 10:49:32
exeriostilia0:06:482017-07-30 10:41:11
dracomoriartyexerio0:06:082017-07-30 10:30:09
deathsadvocateexerio0:09:372017-07-29 20:21:28
nangertexerio0:07:432017-07-29 20:10:47
leisuexerio0:04:412017-07-29 19:52:17
seedyexerio0:15:082017-07-29 08:12:57
youarenosonofmineexerio0:11:212017-07-28 21:51:20
thetoymasterexerio0:08:202017-07-28 13:38:26
meziljieexerio0:06:442017-07-28 13:29:46
exeriongoalong0:02:592017-07-28 13:22:50
thetoymasterexerio0:08:582017-07-28 10:32:38
exeriomegurine0:08:142017-07-28 09:56:25
thetoymasterexerio0:10:202017-07-26 12:43:03
exerioholybacon0:08:252017-07-26 12:08:25
exerioholybacon0:06:152017-07-26 08:17:32
dragallburgexerio0:07:492017-07-25 22:25:51
youarenosonofmineexerio0:06:322017-07-25 21:30:48
exeriongoalong0:04:212017-07-25 20:59:32
exerionovaic0:06:402017-07-25 20:26:28
meziljieexerio0:07:312017-07-25 16:12:20