bylek
Ladder
Recent General
Rating1088.39
Record8-3 (0.727)
CPG RankUnknown
Peak Rating1088.67
Best Win Streak3
Tournaments
Tournament Rating977.042
Tournament Record9-13 (0.409)
Peak Rating1001.96
Best Win Streak2
Tournament matches:
ResultOpponentRating ChangeEventDate
Losssleepygiant-11.222Sunday Fight 1117-02-26
Winsleepygiant22.241Sunday Fight 817-02-12
Lossdemmiremmi-4.388Sunday Fight 817-02-12
Winphilgallows14.827Sunday Fight 817-02-12
Winbriguy7726.409Sunday Fight 817-02-12
Lossmunkbusiness-5.319Duelyst Melee 117-02-07
Winphilgallows18.186Duelyst Melee 117-02-07
Lossbriguy77-8.052Sunday Fight 817-02-05
Winhectoring23.222Sunday Fight 817-02-05
Losspapszon-25.044Tuesday Melee 817-01-24
Losssuperluminal-20.433Sunday Fight 617-01-22
Wintm8720.653Duelyst Open 317-01-21
Losspleazy-22.154Duelyst Open 317-01-21
Winjovalentate23.978Duelyst Open 317-01-21
Lossmrenderman-19.02Duelyst Open 317-01-21
Lossantiitna-27.272Duelyst Open 317-01-21
Losshumans-8.901Duelyst Open 317-01-21
Winsuperori28.634Duelyst Open 317-01-21
Losssuperori-27.78Sunday Fight 517-01-16
Lossshadowshadet-23.483Tuesday Melee 617-01-10
Winowlington31.958Tuesday Melee 617-01-10
Lossjoametz-29.998Sunday Fight 417-01-08
match history:
WinnerLoserGame LengthGame Date
bylekkrilz0:08:272017-07-20 19:30:34
hsukubylek0:08:462017-07-20 19:21:45
byleksauvrinn0:18:012017-07-17 22:15:21
bylekmisterjudas0:08:322017-07-17 21:38:12
bylektheebbtide0:09:322017-07-14 23:44:54
antanibylek0:13:432017-07-14 16:45:55
bylekchildishdanbino0:03:522017-07-14 16:21:01
bylekminmaxer0:10:522017-07-12 10:03:06
freudbylek0:05:002017-07-09 23:24:59
bylekmagentasun0:08:542017-07-08 07:47:05
bylekmetagameface0:17:552017-07-02 08:03:44
bylekinfiltrator0:11:162017-06-27 11:51:55
haragurobylek0:10:012017-06-26 07:16:16
bosszx009bylek0:03:302017-06-24 07:50:12
jim9137bylek0:07:182017-06-22 07:22:03
bylekhsuku0:07:212017-06-20 14:28:28
sticksbylek0:03:442017-06-12 19:37:28
jogdahaibylek0:07:292017-06-11 07:10:06
thisgamesuxbuttsbylek0:08:582017-06-05 03:59:18
bylekamoore3270:11:482017-06-01 22:59:15
kevinforstephaniebylek0:07:122017-05-31 09:28:44
sarfusbylek0:11:322017-05-28 19:25:17
1pancakessbylek0:05:312017-05-25 10:07:20
dragallburgbylek0:05:452017-05-23 20:23:41
bylek1pancakess0:01:442017-05-22 10:42:58
byleksupernesic0:06:492017-05-13 01:29:01
supernesicbylek0:06:372017-05-13 01:08:01
misterjudasbylek0:10:102017-05-12 15:01:52
deathsadvocatebylek0:07:572017-05-12 14:51:25
childishdanbinobylek0:08:402017-05-10 13:22:27
bylekmodulop0:04:412017-05-04 20:40:27
munkbusinessbylek0:11:222017-05-04 20:17:43
krilzbylek0:07:502017-05-04 20:05:55
munkbusinessbylek0:09:572017-05-04 19:56:44
diesuxbylek0:12:552017-05-04 19:46:21
h1dbylek0:05:202017-04-19 15:02:29
momentum22bylek0:09:202017-04-18 14:15:54
penguinbylek0:08:282017-04-18 09:18:12
bylekyouarenosonofmine0:14:252017-04-17 22:03:23
bylekvoidvector0:10:582017-04-14 23:45:48
ticklemypelvisbylek0:08:272017-03-29 10:04:31
bylekmomentum220:10:042017-03-22 09:39:54
blitz777bylek0:05:452017-03-12 21:06:21
revolu7ionbylek0:15:392017-03-10 05:04:11
iapetusbylek0:06:172017-03-09 20:36:16
bylekseedy0:06:512017-03-06 01:19:13
bylekthemagma0:01:132017-03-06 01:12:08
azerjobylek0:07:152017-03-06 01:01:56
bylekfow0:10:042017-03-06 00:42:47
bylekneoduck0:05:232017-03-05 15:20:43
yukarinbylek0:05:102017-03-04 10:52:10
maranudesbylek0:09:592017-03-04 10:46:06
whoshimbylek0:06:012017-03-04 10:35:52
bylekzoke0:11:532017-03-03 20:13:56
bylekhaierofanto0:08:132017-03-02 01:41:59
kekekelabylek0:07:502017-02-01 22:38:20
hectoringbylek0:07:362017-01-31 20:22:12
bylekjernat0:05:552017-01-26 20:03:33
blacknight69bylek0:12:002017-01-26 19:47:32
darkencielbylek0:07:122017-01-25 14:20:16
bylekmartinlutherking0:09:082017-01-25 14:07:05
bylekcutman0:14:412017-01-25 11:37:19
bylekantani0:10:292017-01-24 23:54:45
bylektheebbtide0:04:142017-01-24 19:14:07
detribylek0:07:592017-01-24 04:54:12
bylekelementary0:08:172017-01-22 11:50:43
partyenderbylek0:16:142017-01-22 10:46:51
snifflesbylek0:06:412017-01-19 12:21:29
matblazbylek0:07:322017-01-19 11:32:02
kant158bylek0:12:352017-01-19 11:24:08
yanmixanbylek0:07:092017-01-16 11:23:00
knullsetbylek0:14:582017-01-13 22:09:50