b4stion
Ladder
Recent General
Rating1098.99
Record8-3 (0.727)
CPG RankUnknown
Peak Rating1111.12
Best Win Streak4
match history:
WinnerLoserGame LengthGame Date
kevinforstephanieb4stion0:08:002017-07-22 15:49:45
b4stionleisu0:05:412017-07-22 00:39:43
b4stiontm870:07:242017-07-21 01:45:06
b4stiondumboctopus0:13:292017-07-20 16:11:31
b4stionhalfandhalf0:09:552017-07-20 03:02:04
misterjudasb4stion0:15:332017-07-18 19:45:58
b4stionderenash0:11:242017-07-18 19:16:29
dumboctopusb4stion0:06:192017-07-18 16:01:54
b4stiondragallster0:07:072017-07-16 20:11:57
b4stionmisterjudas0:05:142017-07-15 22:29:17
b4stionmechan1x0:14:522017-07-11 16:38:33
hsukub4stion0:05:562017-06-16 17:14:21
b4stionbluecat0:07:182017-06-12 05:13:46
krilzb4stion0:07:112017-06-07 20:37:23
b4stiontm250:09:542017-05-25 16:27:37
b4stionblacknight690:03:502017-05-17 15:39:34
b4stionhsuku0:14:102017-05-12 16:46:49
b4stionsibon0:07:462017-05-11 16:06:21
b4stionhwan0:07:432017-05-10 21:14:30
b4stionastherionx0:05:592017-05-07 21:19:43
b4stionrunker0:05:572017-05-03 15:52:03
b4stionlordcorwin0:06:292017-04-28 15:48:43
smarmyb4stion0:06:172017-04-27 17:10:12
b4stionxeus0:07:342017-04-27 15:57:37
b4stionyouarenosonofmine0:06:312017-04-26 21:43:23
b4stionrazorblade0:08:422017-04-25 19:40:47
b4stionredmana0:01:042017-04-19 20:16:04
b4stionchildishdanbino0:08:182017-04-19 02:24:47
youarenosonofmineb4stion0:04:182017-04-18 15:33:15
b4stionh1d0:09:192017-04-15 15:51:06
b4stioninhu0:06:342017-04-14 17:24:34
childishdanbinob4stion0:06:002017-04-11 01:16:50
b4stionjimmyk0:12:272017-04-08 01:18:43
joeydixieb4stion0:04:402017-04-02 16:08:53
b4stiontoxicmonkey0:09:332017-03-26 19:11:29
b4stionvista0:07:192016-12-22 04:19:20
boltherob4stion0:10:082016-12-22 04:11:35
ryuinkb4stion0:06:332016-12-19 06:39:07
chumpyb4stion0:04:452016-12-19 06:32:01
kant158b4stion0:04:072016-12-17 21:26:12
hazzmazzb4stion0:08:252016-12-16 22:19:34
b4stionproxn0:12:562016-12-06 00:41:08
b4stionzykprod0:07:042016-12-03 19:53:56
bhawbb4stion0:11:542016-12-03 19:35:50
avisjb4stion0:11:252016-12-03 01:43:54
b4stionheadsman0:12:362016-11-28 21:52:37
b4stionandyfather19870:06:042016-11-26 02:43:52
deckdoctorb4stion0:04:252016-11-08 00:37:33
b4stionhenrybeastsage0:14:042016-10-31 19:00:07
vvvvb4stion0:08:332016-10-31 18:45:32
b4stionryvirath0:05:462016-10-23 02:03:09